PGB

Zorgrésidence Landgoed Rijckholt: PGB

PGB

Uitleg over het Persoons Gebonden Budget

Een indicatie aanvragen en deze omzetten in een PGB

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben.

Een pgb kan verschillende doelen/vormen hebben:

  • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
  • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
  • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben.

Bekijk voor een goede uitleg het filmpje hiernaast eens.

Ook op de site van Zorgwijzer staat veel uitgelegd.

Op het Landgoed wordt uw zorgvraag samen met u in kaart gebracht. Uw zorgvraag wordt naast het budget gelegd en er wordt gekeken of dit binnen de indicatie past. Zo niet, gaan we met u in overleg en kijken we of het mogelijk is de indicatie te verhogen. Als dit niet mogelijk is dan vragen we u of u de uren dan particulier wilt afnemen of dat u uw zorgvraag aan wilt passen.